Aktuality

21.10.2015 14:00
Le Centre d'histoire et de théorie de la sociologie  en collaboration avec le Centre français...
30.10.2015 18:00
    Nový akademický rok (2015/2016) zahájí Kabinet radostným vědeckým setkáním s Albertem...

Kabinet historie a teorie sociologie

se Vám představuje

Kabinet historie a teorie sociologie - familiárněji také "Petruskův kabinet" - byl zřízen z iniciativy prof. Miloslava Petruska, jeho kolegů a doktorandů. Kabinet působí při Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd UK (ISS FSV UK), na jehož půdě se snaží rozvíjet témata a přístupy, které byly pro odbornou práci profesora M. Petruska charakteristické.

V Kabinetu historie a teorie sociologie se volně sdružují badatelé, které spojuje sociologie jako předmět jejich výzkumných zájmů. Toto metateoretické zaměření Kabinetu jej otevírá odborníkům přicházejícím z různých akademických disciplín (filosofům, historikům... a samozřejmě sociologům), kteří v něm nalézají platformu pro společnou práci. Odborné zaměření Kabinetu dále doplňují oblasti sociologické teorie a sociologie kultury. Prostor činnosti Kabinetu je tak vymezen osami:

- epistemologie sociologie -

- historie sociologie -

- sociologická teorie -

- sociologie kultury -

Poslání Kabinetu je výzkumné i vzdělávací. Pořádáním konferencí, kolokvií či jednotlivých přednášek usiluje o podporu výzkumu v oblasti historie a teorie sociologie. Účast na těchto aktivitách Kabinetu je zpravidla umožněna celé akademické obci bez omezení. Činnost Kabinetu se dále zaměřuje na práci se studenty, a to nejen v roli posluchačů, ale také spolupracovníků.

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

24.06.2015 23:55
Vážení přátelé Kabinetu historie a teorie sociologie, prosíme vás o malé strpení, nové internetové stránky Kabinetu teprve připravujeme.Těšíme se na viděnou!