Zájmové osy

 

V Kabinetu historie a teorie sociologie se volně sdružují badatelé, které spojuje sociologie (a šířeji sociální vědy) jako předmět jejich výzkumných zájmů. Toto metateoretické zaměření Kabinetu jej otevírá odborníkům přicházejícím z různých akademických disciplín (filosofům, historikům… a samozřejmě sociologům), kteří v něm nalézají platformu pro společnou práci. Odborné zaměření Kabinetu dále doplňují oblasti sociologické teorie a sociologie kultury. Prostor činnosti Kabinetu je tak vymezen osami:


OSA 1: Epistemologie sociálních věd, resp. sociologie

OSA 2: Historie sociologie

OSA 3: Sociologická teorie

OSA 4: Sociologie kultury