Skupina Jazyk sociologické teorie


Skupinu koordinuje Markéta Patáková (ISS FSV UK). Výzvu k účasti na skupině si lze stáhnout zde: Pracovni_skupina_Jazyk sociologicke teorie.pdf

Motivací vzniku skupiny bylo prozkoumat způsoby, jakými lze studovat jazyk sociologické teorie jako jazyk vědy. Rozhodli jsme se přitom upozadit rétorické a narativistické pozice, ze kterých jsou sociální vědy komentovány běžně, a namísto toho se věnovat možnostem, které nabízí tradice analytické filosofie. Jako průvodce s bohatými zkušenostmi se zkoumáním jazyků exaktních disciplín jsme si zvolili filosofa a historika vědy Ladislava Kvasze, v čele s jeho konceptem potencionalit jazyka (zformulovaným například v publikaci Jazyk a zmena). V průběhu semestru
jsme v rámci čtyř seminářů diskutovali využitelnost takového přístupu na konkrétních příkladech ze sociologické teorie a postupně jsme se zaměřovali na výhody i nesnáze, které s sebou napodobování přístupů dosud ukotvených v přírodních vědách přináší.

Činnost pracovní skupiny tak organicky zapadá do tematického vymezení Kabinetu, a to nejen zjevnou orientací na osy sociologické teorie a epistemologie sociálních věd, ale v důsledku i zájmem o historii sociologie - takovou, která je díky svému důrazu na jazykovou rovinu schopna vyprávět svébytné dějiny oboru.

V zimním semestru akademického roku 2015/2016 se nad tématy otevřenými pracovní skupinou hodláme sejít v rámci podzimního kolokvia.