Prof. Miloslav Petrusek (1936-2012)

Kabinet historie a teorie sociologie byl zřízen z iniciativy prof. Miloslava Petruska, jeho kolegů a doktorandů. Kabinet je součástí Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd UK (ISS FSV UK), na jehož půdě se snaží rozvíjet témata a přístupy, které byly pro odbornou práci profesora Petruska charakteristické.

 

Na organizaci Kabinetu se podílí:

Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.

Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.

Mgr. Michal Kotík

Bc. Markéta Patáková