Pracovní skupiny

 

V pracovních skupinách se sdružují badatelé, kteří si přejí navázat na některou z veřejných akcí Kabinetu formou užší spolupráce. Kabinet takové badatelské skupiny zaštiťuje a poskytuje jim prostor ke sdělení výsledků jejich práce (uspořádáním workshopu, semináře apod.).