Iniciátor vzniku Kabinetu historie a teorie sociologie

25.06.2015 14:29

Kabinet historie a teorie sociologie byl zřízen z iniciativy prof. Miloslava Petruska, jeho kolegů a doktorandů. Kabinet je součástí Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd UK (ISS FSV UK), na jehož půdě se snaží rozvíjet témata a přístupy, které byly pro odbornou práci profesora M. Petruska charakteristické.