Kolokvium Historie sociologie a historie přírodních věd

25.06.2015 14:38

Kolokvium Historie sociologie a historie věd byl odložen (březen 2013) z důvodu malého počtu aktivních účastníků. Téma bychom rádi otevřeli znovu, v případě zájmu o spolupráci prosíme kontaktujte Jana Maršálka na jan.marsalek@seznam.cz.

Historie (přírodních) věd je dnes plně etablovaným, sebevědomým historickým oborem, který má za sebou dlouhou cestu (nejen) metodologické sebereflexe. Je ale taková i historie sociologie? Spíše než historiky věd považují historikové sociologie za své přirozené partnery profesionální sociology, mezi něž se ostatně sami nezřídka počítají. Naopak k jasnému odlišení historie sociologie od sociologické teorie („systematiky“) vyzýval již v 60. letech minulého století Robert K. Merton, který pro tuto svou iniciativu dodnes sklízí slova nelichotivé kritiky. Není ale přece jen možné doufat s Mertonem v to, že by si historie sociologie emancipovaná od zájmů živé sociologické teorie otevřela cestu k využití metodologických reflexí historie věd, k nimž je dosud veskrze indiferentní? Je takové sblížení historie sociologie s historií věd žádoucí?